Na de kerkscheuring van maart 1945, waarbij het dan bestaande gereformeerde kerkgebouw eigendom wordt van de vrijgemaakt gereformeerden, wordt gestart met de stichting van een eigen kerkgebouw voor de synodaal gereformeerden. Architect Hindrik Eldering tekent voor het ontwerp.

De eerste steenlegging van de gereformeerde kerk op 4 april 1951. Links H. Timmer, rechts ds. J.P. Schouten. Op de achtergrond de aannemers; links H. Flonk, rechts H. Boersema.

Op 4 april 1951 wordt de eerste steen gelegd. Op 31 oktober 1951 vindt de eerste dienst plaats.

Op 1 april 2016, nagenoeg exact 65 jaar na de start van de bouw, wisselt het gebouw van eigenaar. Door de terugloop in ledenaantal ziet de kerkgemeente zich gedwongen te fuseren met het nabijgelegen Grijpskerk.
De nieuwe eigenaren, ondernemers Dirk Moes en Jonas Rubrech, nemen met hun kantoor intrek in het bijgebouw.

De kerk blijft de rest van het jaar op zondag gewoon in gebruik. Op 8 januari 2017 wordt een laatste dienst gehouden en wordt het gebouw ‘aan de eredienst onttrokken’. Op die datum verschijnt ook het boek “De Alpha en de Omega. Begin en einde van de gereformeerde kerk in Niezijl” van de hand van auteur Hans Sebastiaan Boerema.

Hoofdstraat 102, Niezijl - Sinds 1951